Bygg renhold i byggeperioden.

Bygg renhold er en grundig rengjøring av et nybygg, rehabilitering av bygg eller nylig oppusset bolig.

Bygg renhold er renhold i forbindelse med byggeprosessen. Alle vet at et byggeprosjekt medfører mye rot, skitt, støv, sementstøv, smuss og flekker. Det er kanskje åpenbart at dette er noe man rydder og vasker bort før framtidige brukere ankommer, men det er en del ting man bør være klar over før man kaster det bort som noe trivielt. 

Det avfallet som legger seg under en byggeprosess skaper et dårlig og usunt inneklima, ikke bare for de som skal flytte inn når alt er overstått, men også arbeiderne som oppholder seg i bygget under prosessen. Med et profesjonelt utført bygg renhold som systematisk gjennomføres gjennom hele prosessen sørger man for et godt inneklima og arbeidsmiljø for de ansatte. Og ikke bare det, en ren og ryddig arbeidsplass kan være et effektivt middel for å forhindre sykdom, skader, ulykker og fravær.

Derfor er det viktig å ansette profesjonelle renholds firma med erfaring og kompetanse innen bygg renhold for å bidra med renholdet under byggeprosessen. Man må være føre var, tenke miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og overlate renholdet til de med riktig kunnskap. Vi har denne kunnskapen og utfører ulike typer renholdsoppdrag i forbindelse med byggeprosjekter. Du som kunde velger selv hva du ønsker å benytte deg av.

Rent tørt bygg-ansvarlig / riggmann

Gjennom hele bygg renhold-prosessen sikrer vi en RTB-ansvarlig / riggmann som sørger for systematisk renhold i byggeprosessen. Vår RTB-ansvarlige har kompetanse og erfaring, og vil i stor grad være tilgjengelig for både renholdspersonalet og prosjektlederen for byggingen. Oppgavene til RTB-ansvarlig / riggmann er:

  • Utarbeidelse og distribusjon av renholdsplaner, løpende oppdatering av planene i byggetiden.
  • Koordinere alt bygg renhold på byggeplassen.
  • Administrere bygg renhold i egen regi.
  • Loggføre alt utført bygg renhold i egen regi.
  • Avviksbehandling.
  • Koordinere rigg mann sine oppgaver på byggeprosjektet. Herunder rydding, avfallshåndtering, sjauing av div på bygget, samt hjelpe mann til div arbeide som for eksempel montering av dører, fuging etc.
  • Vi utfører også støvmålinger på alle prosjekter som ønskes dette.

Støvmåling med BM Dustdetektor registreres støvavsetninger på en spesiell gel tape. Tapen gjennomlyses før og etter prøvetaking, og endringen i lysmengden (redusert som følge av støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen. Støvmengden avleses direkte i %, og resultatet angir hvor mange prosent av tapen som er dekket med støv. Måling av støvdekket vil kunne si oss noe om både forurensningsnivået i det aktuelle rommet, og effekten av forskjellige rengjøringsmetoder.

BM Dustdetektor er det eneste instrumentet som benyttes for denne type målinger.