Fornøydhets- og kvalitetsgaranti:
Vi har Kvalitetsgaranti på all vask vi utfører – det betyr at du skal være fornøyd, og
det skal være rengjort som
Dersom oppdraget blir utført siste virkedag før helg eller helligdag og det er behov
for oppretting, vil 24Byggrent ta kontakt for å avtale tidspunkt for dette nærmeste
virkedag.avtalt. Det betyr at du innen 48 timer har mulighet for å varsle via telefon
eller e-post om eventuelle mangler ved flyttevasken.
24Byggrent vil forbeholde seg retten til å utbedre avviket uten at dette medfører
reduksjon i pris eller annen form for erstatning. Eventuell egen utbedring
kompenseres ikke.
Informasjon om vask av dødsbo
● Egne team: 24Byggrent har 20 års erfaring med vask og egne team som tar
dødsbovasken.
● Vi tar med rengjøringsutstyr: Teamet har med eget rengjøringsutstyr som
mopper, kluter, støvsuger, skraper og verneutstyr. Vi bruker miljøvennlige
vaskemidler.
● Hva blir vasket?: En standard vask av dødsbo er innvendig vask av din bolig
– basert på antall kvm du oppgir. Utvendig vask av terrasse, eksterne boder
og garasje er følgelig ikke inkludert i dette. Dersom du ønsker dette
kostet/vasket, må dette oppgis i tillegg. Ta gjerne kontakt med oss i forkant.
● Hvordan beregner vi pris? Vi beregner pris på vasken basert på en tom og
normalt vedlikeholdt bolig. Er boligen møblert eller nettopp pusset opp – ta
kontakt for pristilbud.
● Er det mørkt i boligen? Har du en eller flere gode arbeidslamper som kan
lyse opp rommet som vaskes, er det kjempefint, så ser vi bedre hva vi holder
på med. Har du ikke arbeidslamper kan vi avtale at vi tar det med.
● Skriftlig avtale: Du får skriftlig avtale før oppstart. Ved avvik må dette
meddeles til 24Byggrent, og oppgitt pris kan avvike. Dette vil du bli varslet om
underveis i oppdraget.
● Hva må du som kunde sørge for før vasken: At det er tilstrekkelig med
varme i boligen, samt sikre tilgang til varmt vann og strøm – slik at vi får utført
vasken.
Bruk tiden på det som betyr noe – så kan vi ta oss av vasken! Vask av dødsbo er
noe vi har lang erfaring med. Vi klargjør boligen for visning på en effektiv måte.
Når noen i familien eller slekten dør, så skal et hjem som er bygget opp over mange
år, tømmes, ryddes og vaskes. Er det nære slektninger er det også mye følelser
involvert med det å gå igjennom ting, rydde og kaste. Det kan være vanskelig, trist
og kan ta lang tid. Lar du oss ta vasken, er det én ting mindre å tenke på og du kan
bruke tiden din på rydding og kasting.
I tillegg kan vi også:
● Ta ut av skap og skuffer, og pakke ned i esker
● Rydde og sortere etter avtale med deg
● Søppeltømming – utføres etter avtale
● Tepperens
● Redusere røyklukt
● Rydding av boder og garasje
● Klargjøring av boligen for visning
Vi kommer gjerne på en befaring og utfører oppdraget etter nærmere avtale. Antall
timer estimeres og du får en skriftlig avtale i forkant. Alt nødvendig utstyr medbringes
av oss. 24Byggrent har kvalitetsgaranti på alle oppdrag og er svært opptatt av at du
som kunde blir fornøyd med vår vask.