• Vask av alle flater fra gulv til tak
  • Innvendig vinduspuss og vinduskarmer
  • Støv tørking av lysarmaturer
  • Vask av hyller over normal nå høyde
  • Flyttevask
  • Ekstra renhold ved behov
  • Smitte renhold samt desinfeksjon
  • Hovedrengjøring på sykehus, sykehjem, skoler og barnehager